Política de galetes
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

X

Reglament 10K

REGLAMENT CARRERA 10K VALÈNCIA TRINIDAD ALFONSO 2017

Article 1: La S.D. Correcaminos i l’Ajuntament de València organitzen la VII Carrera 10K València Trinidad Alfonso, diumenge dia 19 de novembre de 2017, conjuntament amb la 37ena Marató València Trinidad Alfonso.

Article 2: A la carrera, urbana i a peu de 10.000 metres, tindran accés totes les persones que ho desitgen, federades o no, podent participar els atletes estrangers que complisquen amb la normativa RFEA i IAAF, sempre que tinguen complits 18 anys el dia de la prova i que estiguen en possessió de la Llicència federativa. El circuit, urbà i sobre asfalt, està homologat per la RFEA/AIMS, estant indicats tots els punts kilométricos amb un panell senyalitzador. La prova està inclosa dins del calendari nacional.

INFORMACIÓ IMPORTANT: Aquesta prova pertany al Calendari Oficial de la Real Federació Espanyola d’Atletisme i mitjançant la seua inscripció el corredor consent expressament que les seues dades bàsiques siguen cedits a aquesta entitat per a la tramitació, davant la companyia d’assegurances, de les assegurances obligatòries d’accidents i Responsabilitat Civil així com la gestió de la llicència de dia i rànquing popular de proves de ruta. En tot cas i tal com estableix la llei de Protecció de Dades, l’interessat pot exercir en el futur els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit o correu electrònic a la Real Federació Espanyola d’Atletisme. Avinguda de Valladolid nº81 – 28.008 Madrid. E-mail: rfea@rfea.es.

Article 3: L’eixida es donarà a les 8:30 hores, conjuntament amb la primera onada de la Marató València Trinidad Alfonso EDP. Finalitzarà a les 9:45 hores i este el temps màxim oficial de la mateixa. Els corredors accediran a la zona d’eixida en funció de la marca prevista.

Només accediran al grup d’elit els corredors que acrediten una marca inferior 34:00 (homes) i 39:00 (dones).

A més, tots els corredors que s’inscriguen amb l’objectiu d’acabar la carrera per davall de 45 minuts hauran d’acreditar obligatòriament per mitjà de document la seua millor marca prèvia en marató, mitja marató o 10k a través del procediment habilitat en la web d’inscripció, o a requeriment posterior per part de l’organització.

Hi haurà 7 grups d’eixida:

Dorsal de fons groc: sub 34:00 (homes) i sub 39:00 (dones)

Dorsal de fons verd: sub 40:00

Dorsal de fons blau: sub 45:00

Dorsal de fons taronja: sub 50:00

Dorsal de fons violeta: sub 55:00

Dorsal de fons gris: sub 60:00

Dorsal de fons blanc: + de 60

El corredor disposarà d’un servei de vestuari en la zona de l’eixida/meta, així com WC químics en l’eixida.

Article 4: Les inscripcions es realitzaran per Internet en la web https://tickets.valenciaciudaddelrunning.com/#/VL/

TERMINIS D’INSCRIPCIÓ:

Del 29 de Novembre de 2016 a l’1 de Novembre de 2017: 15 € (*)

Fóra de termini: 25 € (*) (sempre que queden dorsals).

(*) Aquests preus no inclouen la Llicència de Dia (3 € obligatòria) per als corredors que no disposen de la llicència nacional (RFEA), llicència autonòmica valenciana (FCVA) o carnet del corredor Plus, en vigor.

Existeix la possibilitat de realitzar un canvi de nom del dorsal/xip amb les següents condicions:

• La data límit per a poder realitzar el canvi és el 28 d’octubre de 2017.
• Una vegada que el corredor/a faig comunicat la petició de canvi de nom (en info@correcaminos.org) tindrà un termini de 7 dies per a emplenar la fitxa que enviarà l’organització.
• Cost: 3 €.

Els corredors que realitzen la seua inscripció fins al 30 de juny tindran l’opció de triar la talla de la seua samarreta.

INSCRIPCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT:

Tots els atletes amb discapacitat, que puguen englobar-se en alguna de les 4 categories adaptades, gaudiran d’un 50% de bonificació en la inscripció, tenint en compte els trams i dates abans assenyalats.

Per a competir en cadascuna de les quatre categories adaptades (cadira de rodes, discapacitats funcionals, discapacitats sensorials i discapacitats intel·lectuals), la inscripció haurà de ser obligatòriament formalitzada davant FESA (Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana), l’email dels quals de contacte és direccion-tecnica@fesa.es, i el seu telèfon +34 96 346 57 26. FESA aporta el seu criteri, coneixement i experiència per a vetlar per la correcta agrupació de les diferents categories. Tot atleta que, per la raó que fora, no realitzara la seua inscripció a través de FESA, no serà classificat en cap de les quatre categories d’atletes amb discapacitat, ni gaudirà de bonificació.

Cada atleta cec o amb deficiència visual (B2) que ho requerisca tindrà dret a l’acompanyament d’un guia la inscripció de la qual serà 100% gratuïta i es realitzarà solament a través de FESA. Únicament podrà haver-hi un guia per cada atleta amb discapacitat visual.

INSCRIPCIÓ DE CLUBS:

Per a optar a premi en la categoria d’equips federats, a més de la inscripció individual de cada corredor, cal emplenar el formulari habilitat a aquest efecte amb la relació de corredors que integren l’equip i les dades de la persona responsable del club, abans del 30 d’octubre de 2017 enviant-los a info@correcaminos.org

Article 5: L’import de la inscripció no serà retornable ni es podrà transferir el dorsal a un altre corredor/a. Només s’accedirà a la devolució del 100% de la inscripció, en cas de lesió o malaltia, si es presenta un certificat mèdic del corredor amb el corresponent diagnòstic en la seu de la S.D. Correcaminos (c/Arzobispo Fabián i Furero, 14 baix, 46009 València) o enviant-lo a info@correcaminos.org  fins a l’15 de Novembre de 2017. La devolució es realitzarà per transferència bancària quan es verifique la documentació mèdica presentada.

Article 6: Les categories de la carrera, queden establides de la següent manera:

CATEGORIA EDAT 
JUNIORNASCUTS EN 1999
PROMESANASCUTS EN 1996,1997 y 1998
SÈNIORNASCUTS EN 1995 FINS VETERÀ
VETERÀ/ANA A35-39 ANYS
VETERÀ/ANA B40-44 ANYS
VETERÀ/ANA C45-49 ANYS
VETERÀ/ANA D50-54 ANYS
VETERÀ/ANA E55-59 ANYS
VETERÀ/ANA F60-64 ANYS
VETERÀ/ANA G65-69 ANYS
VETERÀ/ANA H70 I + ANYS

Edat mínima el dia de la prova: 18 anys

Totes les edats indicades han d’estar complides el dia de la prova.

S’estableixen les següents quatre categories en homes i dones per a atletes amb discapacitat:

Atletes en cadira de rodes:

1) Atletes en cadira de rodes que no tinguen mecanismes ni engranatges que ajuden a la impulsió de les mateixes. Tan sols està permès l’impuls amb els braços sobre el cèrcol adherit a la roda. Les handbikes queden excloses de qualsevol classificació competitiva, ja que el seu ús suposa una modalitat ciclista i no atlètica.

Corredors del carrer:

2) Discapacitats funcionals (persones amb discapacitat física, paràlisi cerebral i lesió cerebral)

3) Discapacitats sensorials (cecs i sords)

4) Discapacitats intel·lectuals

Hi haurà tres trofeus per cada categoria i sexe.

La carrera dels atletes en handbike reglamentari i Atletes en altres tipus de cadira de rodes no serà competitiva ni tindrà classificació pròpia en la seua categoria.

Els atletes en cadira de rodes, handbike o similar no podran sobrepassar en cap moment al cotxe de la Policia Local que obri la carrera. En el cas de fer-ho quedaran desqualificats de la prova. Si es fera cas omís i circularen per davant del cotxe de la Policia Local que obri la carrera ho faran sota la seua responsabilitat, quedant exclosos de les cobertures de les pòlisses d’assegurances que cobreixen la prova.

Les úniques dades que l’organització tindrà en compte a l’hora de fer les classificacions de qualsevol categoria seran els que el propi corredor aporte en la seua fitxa d’inscripció.

Article 7:

TROFEUS:

Es lliuraran trofeus als 3 primers i 3 primeres de la classificació general absoluta i als 3 primers de totes les categories.

Classificació per Clubs:

Trofeu als 3 primers equips federats, sumant els temps aconseguits pels tres primers atletes federats d’un mateix Club.

Aquells corredors que estiguen federats no podran representar a un altre equip diferent al que conste en la Federació d’Atletisme i competiran amb la indumentària del seu equip.

Tots els trofeus que no s’arrepleguen el dia de la prova quedaran a la disposició de l’Organització, entenent que es renuncia a ells si a data de 18 de desembre no s’han retirat en la seu del club.

PREMIS

Article 8: Queden establits els següents premis en metàl·lic:

CLASSIFICACIÓ GENERAL (homes i dones):

1r/1ª 1.000 €
2n/2ª 500 €
3r/3ª 300 €
4t/4ª 200 €
5é/5ena 100 €

Per a tenir opció a aquests premis en metàl·lic, els corredors hauran d’efectuar una marca inferior a 31:00 i les corredores a 36:00

Si els atletes no aconseguiren aquestes marques, el premi en metàl·lic es reduirà al 50%.

No s’abonaran els premis en metàl·lic d’aquells atletes que facen temps superiors a: 35:00 en categoria masculina i a 40:00 en categoria femenina.

Per als/les primers/as cinc atletes de nacionalitat espanyola queden establits els següents PREMIS EN METÀL·LIC:

1r/1ª 400 €
2n/2ª 200 €
3r/3ª 100 €
4t/4ª 50 €
5é/5ena 50 €

PREMIS PER RÈCORDS DE 10KVTA:

Premi pel rècord homes 28:49………….1.500€
Premi pel rècord dones 32:13………….1.500€

Tots els premis en metàl·lic estaran subjectes a les retencions que fixe la llei, abonant-se l’import dels mateixos per transferència o xec bancari, una vegada reconegudes oficialment les marques i rebut de la R.F.I.A. el resultat dels controles antidopatge realitzats.

AQUESTS PREMIS SERAN ACUMULABLES

Article 9: El dorsal-xip es lliurarà única i exclusivament en EXPO DEPORTE VALÈNCIA que estarà situada en el recinte del Museu Príncep Felipe situat en la Ciutat de les Arts i les Ciències el divendres 17 i dissabte 18 de Novembre, de 10 a 20 hores (de forma ininterrompuda). L’organització es reserva el dret a canviar la ubicació del EXPO DEPORTE VALÈNCIA, en tal cas se li donarà l’oportuna publicitat.

En cas de no poder arreplegar-ho en persona o de no haver habilitat a ningú per a arreplegar-ho via web, s’ha de lliurar una autorització impresa prèviament signada a un tercer amb la documentació necessària i mostrar fotocòpia o DNI original del titular del dorsal, lliurant aquesta autorització en el mostrador de recollida de dorsals. No es lliuraran dorsals a aquells que no complisquen amb aquests requisits.

A fi de facilitar la recollida d’aquells dorsals no retirats en la EXPO DEPORTE VALÈNCIA, l’organització donarà l’opció d’arreplegar únicament dits dorsals (sense borsa del corredor) a l’Hemisferic el mateix diumenge de la prova de 7h00 a 8h00 (imprescindible DNI).

La carrera està controlada pel Comitè de Jutges de la F.A.C.V. Existiran controls de temps al llarg del recorregut. Només apareixeran en la classificació aquells participants que realitzen la carrera amb el dorsal i el xip que facilita l’organització, obligant-se el corredor en qualsevol cas a comprovar el bon funcionament del seu xip en el stand que el cronometrador tindrà en la EXPO DEPORTE VALÈNCIA.

Article 10: Els dorsals-xips són personals i intransferibles, havent d’anar col·locats en el pit sense manipular ni doblegar. La inobservança d’aquest article serà motiu de desqualificació.

Els Jutges de la prova i l’Organització es reservaran la facultat de desqualificar a l’infractor que, comprovada qualsevol irregularitat per algun corredor, no porte visible el seu dorsal, ho manipule i/o ho cedisca a un altre, altere les dades facilitades a l’Organització o al Jutge Arbitre pel que fa als quals figuren en la seua D.N.I o fitxa federativa, no completar el recorregut complet, manifeste un mal estat físic, no facilite a l’Organització la documentació que se li requerisca, o incomplisca qualsevol altra norma contemplada en les normes de la FACV, RFEA o IAAF.

Serà obligatori per part dels federats competir amb la indumentària del seu corresponent club, podent ser sancionats en cas contrari.

Els corredors desqualificats no tindran opció als premis i trofeus.

No seran admesos per l’Organització corredors que no estiguen inscrits o córreguen sense dorsal i xip, impedint que tinguen accés a la carrera en defensa dels drets dels reglamentàriament inscrits.

Així mateix, l’Organització o la Policia Local estan facultats per a retirar durant la prova a qualsevol corredor que haja depassat en més de 5 minuts el temps límit de pas en cada quilòmetre, establits per l’organització.

Article 11: El recorregut estarà degudament senyalitzat per l’organització. Existirà un lloc de avituallamiento en el quilòmetre 5.

Article 12: Els serveis sanitaris i les ambulàncies, coordinats per l’equip mèdic de la S.D. Correcaminos estaran situats en el quilòmetre 5 i tancant la carrera juntament amb el cotxe granera.

Tots els corredors inscrits estan obligats a emplenar la part posterior del dorsal amb les dades de nom, cognoms, telèfon en cas d’emergència, si té algun problema mèdic (al·lèrgia, atencions especials, etc.) o està sota algun tractament específic.

Article 13: En estar l’esdeveniment inclòs en el calendari de la F.A.C.V i de la R.F.I.A, existirà el preceptiu control antidopatge.

Tot corredor que havent sigut designat per a passar aquest control, es negara al mateix, serà automàticament desqualificat en totes les categories i premis que pogueren correspondre-li.

D’aquesta manera, els atletes que passen aquest control i els corresponga premi econòmic, hauran d’esperar al resultat d’est per a rebre el premi.

Article 14: Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els designats per l’Organització. Per qüestions de seguretat, queda totalment prohibit participar espentant qualsevol tipus de vehicles amb rodes (cotxet de xiquets o similar) o entrar en línia de meta amb xiquets, així com seguir als corredors amb moto, bicicleta, patins o qualsevol altre vehicle. La Policia Local i els Jutges de la prova tindran ordre expressa de retirar-los del circuit en evitació d’accidents.

Article 15: L’Organització declina tota responsabilitat pels danys, perjudicis o lesions que els participants en aquesta prova puguen patir o causar a tercers, si bé disposa d’una Assegurança d’accidents i Responsabilitat Civil que cobrirà les incidències inherents a la prova.

Article 16: Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment al Jutge Àrbitre, no més tard de 30 minuts després de comunicar-se oficialment els resultats. La decisió del Jutge Àrbitre és inapel·lable.

Article 17: Tots els participants, pel fet d’inscriure’s, declaren conèixer i acceptar el present Reglament i el Plec de Descàrrec de

Responsabilitats i Protecció de dades. En cas de dubte prevaldrà el criteri de l’Organització.

Plegue de Descàrrec de Responsabilitats i Protecció

Pel només fet d’inscriure’s, el participant declara el següent:

“Em trobe en estat de salut òptim per a participar en la VI Carrera 10K València Trinidad Alfonso. A més, eximisc de tota responsabilitat a l’Organització, patrocinadors o altres institucions participants davant qualsevol accident o lesió que poguera patir abans, durant i/o després de l’esdeveniment esportiu, renunciant des de ja a qualsevol acció legal en contra de qualsevol d’aquestes entitats.
No obstant açò, l’organització recomana als corredors sotmetre’s a un reconeixement mèdic previ a la prova, acceptant tot participant el risc derivat de l’activitat esportiva.

Durant el desenvolupament de la competició contribuiré en la mesura que siga possible amb l’Organització, per a evitar accidents personals. Autoritze a més al fet que l’Organització faça ús publicitari de fotos, videos i qualsevol altre tipus de material audiovisual en el qual puga figurar, acceptant la publicació del meu nom en la classificació de la prova, en els mitjans de comunicació i/o Internet, sense esperar pagament, compensació o retribució alguna per aquest concepte”.

Article 18: En inscriure’s en la VII Carrera 10K València Trinidad Alfonso els participants donen el seu consentiment perquè S.D. Correcaminos, la Fundació Esportiva Municipal, Trinidad Alfonso Mocholí Fundació de la Comunitat Valenciana o qualsevol un altre patrocinador de la prova, per si mateixos o mitjançant terceres entitats, tracten amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seues dades de caràcter personal, així com la seua imatge dins de la prova mitjançant fotografies, vídeos, etc.

D’acord amb el que s’estableix en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de la Protecció de Dades de Caràcter Personal, totes les dades personals facilitats pels participants i les imatges obtingudes en el desenvolupament de la carrera seran emmagatzemades en fitxers de les entitats S.D. Correcaminos i Trinidad Alfonso Mocholí Fundació de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de gestionar la participació en la carrera, així com la promoció, la distribució i la difusió de la mateixa. Podent en qualsevol moment exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un escrit acompanyat del seu DNI al domicili social de S.D.Correcaminos, (c/Arquebisbe Fabián i Fuero, 14- 46009 València) o al de Trinidad Alfonso Mocholí Fundació de la Comunitat Valenciana a (c/ Poeta Quintana, 1 4600, Valencia).

A l’efecte de notificació tot corredor inscrit autoritza com a mitjà de notificació legal el correu electrònic o mòbil, i qualsevol altra aplicació mòbil o web (com whatsapp, line, telegram).

Així mateix i d’acord als interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la VII Carrera 10K València Trinidad Alfonso per a tothom (reproducció de fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc.) mitjançant qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, etc.) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa i gratuïta a l’entitats assenyalades més amunt el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut en la classificació general i la pròpia del participant, la categoria, la marca esportiva realitzada i la seua imatge.

L’organització es reserva el dret de realitzar algun canvi en el present reglament si així ho considerara, havent de comunicar-ho en la web i en la informació del corredor.

CONSIDERACIÓ FINAL: Tot el no previst en el present Reglament es regirà per les Normes Generals de Competició de la FACV, RFEA, IAAF, per a la present temporada.