x

Mitja Marató Valencia anuncia en el seu reglament noves mesures legals contra falsificadors i tramposos

4 abril, 2019

La Mitja Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP ha actualitzat i endurit el reglament oficial per a incorporar accions i mesures legals contra els corredors que falsifiquen, copien o córreguen sense dorsal, un fet que no solament provoca un greu perjudici per a la carrera, sinó també per a la resta de participants que tenen dret als serveis que la prova els oferix en la inscripció.

Salida Medio Maratón Valencia

Són diverses les raons que han motivat que la Mitja Marató Valencia actualitze el seu reglament, com també ha passat en la Marató Valencia. D’una banda, els casos registrats en edicions anteriors de la prova i també els que han patit en altres carreres a Espanya. D’altra banda, els reptes que suposen l’augment en el cens dels últims anys, vetlant perquè el corredor inscrit correctament sempre tinga garantits els millors serveis.

D’esta manera, s’ha inclòs un nou punt en el reglament oficial de la prova (15.2), en el qual s’anuncia que “atés el greu perjudici que ocasiona a l’organització i als altres corredors de la prova, en cas d’accedir a la prova infringint les condicions d’accés establides o es cometera qualsevol irregularitat, l’organització es reserva el dret a prendre les mesures oportunes, de conformitat amb la legislació que siga aplicable, i en este cas, iniciaria les accions civils, penals o administratives que corresponguen per a exigir la responsabilitat de l’infractor”.

Copiar, falsificar o córrer sense el dorsal oficial

Entre les irregularitats que donaran lloc a l’inici d’estes accions per delicte de falsificació documentació privada i/o estafa, es troben: el fet de no estar inscrit en la prova i, per tant, no disposar de dorsal/xip per a participar en la carrera; córrer amb el dorsal/xip d’un tercer (sense haver fet el canvi de titularitat); córrer amb un dorsal/xip que no es corresponga amb el de la prova o córrer amb un dorsal/xip falsificat (document fotocopiat o que imite el dorsal), entre altres.

D’esta manera, el reglament de la Mitja Marató Valencia anuncia que “tant els qui cometen estes irregularitats com els qui col·laboren amb ells perquè puguen dur-les a terme seran identificats com a “corredors infractors”. Aquells corredors que siguen identificats com a “corredors infractors” per l’organització el dia de la prova seran apartats, identificats i expulsats pel personal de seguretat de la prova, en l’exercici de les seues facultats, i obtindran d’estos dades dades d’identificació, fotografies, etc., que seran utilitzades amb la finalitat d’emprendre les accions legals que corresponguen a este efecte. L’organització ha volgut evitar també que siguen els voluntaris de l’esdeveniment els qui hagen d’assumir esta funció.

A més, els “‘corredors infractors’ rebran les notificacions i/o emplaçaments dels procediments en els quals es jutjaran les seues possibles responsabilitats, perquè en siguen part.

En cas que es tinga coneixement de la infracció amb posterioritat a la celebració de la prova, s’iniciaran les accions oportunes en el moment en què es conega la infracció.

 

Notícies relacionades