Política de galetes
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

X

Avís legal i política de privacitat

Informació general
La web de la Fundació Trinidad Alfonso Mocholí https://www.valenciaciudaddelrunning.com  té per objecte facilitar el coneixement, per part dels usuaris, de les activitats que en la ciutat de València relacionades amb el món de les carreres i l’atletisme popular, així com esdeveniment i serveix relacionats amb el running.

Esta pàgina web és propietat de TRINIDAD ALFONSO MOCHOLÍ, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, amb domicili en c/ Doctor Gómez Ferrer, núm. 5 de Tavernes Blanques (València), inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana de Fundacions núm. 558-V i amb codi d’identificació fiscal G-98409386.

Dades de contacte
Carrer Poeta Quintana, 1, baix.
46003 València (Espanya)
Tel. +34 960 64 50 07
info@fundaciontrinidadalfonso.org

Condicions generals d’ús
La Fundació Trinidad Alfonso Mocholí es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en la seua web o en la configuració i presentació d’esta.

L’usuari accepta, quan accedix a esta web, que la Fundació Trinidad Alfonso Mocholí no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es deriven de l’accés a la web o de l’ús de la informació que esta conté, o per l’accés a altres matèries en Internet a través de les connexions amb esta web.

Política d’enllaços
La Fundació Trinidad Alfonso Mocholí no es fa responsable del contingut ni de la informació de les pàgines web de tercers a les quals l’usuari puga accedir a través dels enllaços establits en el seu lloc web. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seua propietat a què es puga accedir per mitjà dels enllaços.

La Fundació Trinidad Alfonso Mocholí declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualssevol danys que, als usuaris del seu lloc web, es puguen derivar de la navegació per la seua pàgina web. En conseqüència, Fundació Trinidad Alfonso Mocholí no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que puga patir l’usuari per la navegació per Internet.

Recollida, tractament i ús de les dades personals
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara en avant LOPD), i la normativa que la desplega, l’informem que les dades recollides a través dels diferents formularis, en els correus electrònics o qualsevol altre mitjà que es presenten en este lloc web, passarà a ser introduïda en un fitxer sota la responsabilitat de Fundació Trinidad Alfonso Mocholí i es mantindrà confidencial i protegida.

Les seues dades seran tractades amb la finalitat d’atendre els diferents tipus de relacions que puguen sorgir amb la Fundació Trinidad Alfonso Mocholí com a conseqüència de les sol·licituds, gestions, sol·licitud d’informació o tràmits als quals es referisca el corresponent formulari de recollida de dades. Les dades objecte de tractament seran les que es recullen de qualsevol de les formes disponibles en la web, així com aquelles que sorgisquen durant el manteniment de la relació corresponent.

Estarem legitimats a utilitzar les seues dades sobre la base de la seua sol·licitud d’informació i el seu consentiment; en cas contrari, no podrem atendre les seues necessitats. En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres finalitats, ni s’entregarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb els principis de protecció de dades de la llei espanyola LOPD.

Llevat que específicament s’establisca el contrari, es considerarà necessari completar les dades de tots els camps d’un formulari específic. Si no se subministren totes les dades considerades necessaris no es podrà registrar o no se li podran prestar determinats serveis.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades verdaderes, exactes, completes i actualitzades. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que puga ocasionar a la Fundació Trinidad Alfonso Mocholí o a qualsevol tercer a causa de l’ompliment dels formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

Per mitjà de l’enviament d’esta informació, l’usuari autoritza expressament la Fundació Trinidad Alfonso Mocholí a tractar les seues dades personals, en la mesura que siguen necessàries per al compliment i manteniment de les relacions existents, de publicitat o altres ofertes que puguen ser d’interés per a l’entitat i per a tercers amb els quals establisca vincles de col·laboració; així, l’usuari autoritza esta entitat responsable a tractar les seues dades per a enviar-li informació.

Si l’usuari és menor d’edat, es requerix que dispose del consentiment previ dels seus pares o tutors abans d’incloure les seues dades personals en els formularis de la web.

Mantindrem la informació pel termini necessari per a complir les finalitats per a les quals s’ha recollit, complint els terminis legalment exigibles.

L’usuari té sempre dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació i qualservol altre dret sobre les seues dades personals que ens haja proporcionat, establits en la Llei Orgànica 15/1999. Si ho desitja, pose’s en contacte amb nosaltres per escrit, indicant el dret que vol exercir, juntament amb còpia del seu document d’identitat, a la Fundació Trinidad Alfonso Mocholí, C/ Poeta Quintana, 1 baix, València (46003).

Propietat intel·lectual de la web
Tots els drets de propietat intel·lectual derivats del contingut d’esta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, pertanyen a la Fundació Trinidad Alfonso Mocholí, a la qual correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’estos. Per tant, està prohibida la seua reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de la Fundació Trinidad Alfonso Mocholí. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en este lloc web estan protegits per llei. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en este camp com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Virus, pirateria i altres atacs informàtics
Vosté no ha de fer un ús indegut de la web i/o de l’app mitjançant la introducció intencionada en esta de virus, troians, cucs, o qualsevol altre programa tecnològicament perjudicial o nociu.

Legislació aplicable i jurisdicció
L’ús de la nostra pàgina web i la resta d’aplicacions es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgisca o guarde relació amb l’ús de la nostra web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Usuaris app VCR
En este apartat recollim les condicions d’ús per als usuaris de l’app de VCR (d’ara endavant, les Condicions); així mateix, també els és aplicable la resta de condicions recollides en el present Avís legal i política de privadesa.

Per usuaris de l’app s’entenen aquelles persones que s’han descarregat l’app a través del Play Store, App Store, o altres llocs webs d’aplicacions.

Els usuaris, abans d’usar l’app, han de llegir les presents Condicions. VCR es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment; per tant, els usuaris hauran de llegir periòdicament les condicions publicades, ja que li seran aplicables les publicades en eixe moment.

Dades dels usuaris de l’app
L’app té una funcionalitat amb la col·laboració del proveïdor Runator (Socialrun, SL). En cas d’activar-la, el proveïdor ens facilitarà el teu nom d’usuari, foto de perfil i quilòmetres fets dins del municipi de València recollits a través de l’aplicació. Els quilòmetres s’acumularan per a la utilitat Donar quilòmetres.

Les dades de caràcter personal dels usuaris no seran publicades perquè hi tinguen accés tercers.
Pel que fa a les aplicacions de l’app, l’usuari haurà de donar el consentiment exprés perquè l’app tinga accés al seu calendari, localització, puga enviar-li notificacions (globus, alertes, etc.). En tot cas, este consentiment pot ser revocat en qualsevol moment en la configuració dels seus dispositius mòbils.

Usuaris d’Amics del Running
En la pàgina web de VCR hem obert un espai destinat facilitar que els comerços, negocis i professionals de la ciutat de València que vulguen oferir els seus serveis, promocions i/o ofertes puguen subscriure’s i usar la plataforma AMICS DEL RUNNING per a difondre’ls.

En la plataforma no es podrà formalitzar cap transacció, els usuaris hauran de posar-se en contacte amb els oferents per mitjà de la seua pàgina web, correu, telèfon de contacte o les alternatives que proposen els oferents en el seu perfil.
Els oferents són els responsables de les vendes, les prestacions de serveis i de les reclamacions o qualsevol assumpte que derive de la transacció i/o prestació de servei, incloent-hi la veracitat de les ofertes, serveis, promocions que realitzen en els seus perfils. VCR no tindrà en cap cas la consideració d’intermediari i/o venedor.

Des de VCR agraïm que els usuaris ens conten les experiències que tenen amb els AMICS DEL RUNNING, tant les bones com les que no són tan bones. Tota esta informació serà tractada perquè puguem millorar les experiències dels usuaris. Ens ho podran explicar a través del següent correu electrònic amics@valenciaciudaddelrunning.com o telefonant al número de telèfon +34 963 940 200.