x

Política de privacitat

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seues dades s’incorporaran a un fitxer titularitat de la Fundació Trinidad Alfonso Mocholí Fundació de la Comunitat Valenciana (FTA) amb la finalitat d’enviar-li comunicacions sobre esdeveniments i activitats esportives i informació comercial relacionada amb l’esport a través de mitjans electrònics, amb la denominació de Valencia Ciudad del Running o qualsevol altra denominació de l’FTA. Pot exercitar els drets d’accés, cancel•lació, rectificació i/o oposició, per escrit, adjuntant fotocòpia del seu DNI o passaport, a l’atenció de la Fundació Trinidad Alfonso Mocholí Fundació de la Comunitat Valenciana, C/ Poeta Quintana, 1 bajo (46003). – València.