x

Reglament 2019

REGLAMENT 29a MITJA MARATÓ VALENCIA TRINIDAD ALFONSO EDP 2019

Informació general

Article 1. La SD Correcaminos organitza la 29a Mitja Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP, el diumenge dia 27 d’octubre de 2019.

Article 2. A la 29a Mitja Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP, carrera urbana a peu homologada de 21.097,5 metres, tindran accés totes les persones que vulguen, federades o no; poden participar en la prova els atletes estrangers que complisquen la normativa RFEA i IAAF, sempre que tinguen complits 18 anys el dia de la prova. El circuit, urbà i sobre asfalt, està certificat per l’AIMS/RFEA, i tots els punts quilomètrics estan indicats amb un panell senyalitzador. La prova està inclosa dins del calendari internacional de la IAAF. La carrera compta amb la distinció d’Etiqueta Or (Gold Label) de la IAAF.

L’organització es reserva el dret a tancar les inscripcions si s’aconseguixen les dimensions màximes de la prova per a garantir el creixement sostenible del cens, una experiència de qualitat i la major seguretat possible per a tots els participants. Amb esta finalitat, s’avisarà públicament de la posada a la venda dels últims 1.000 dorsals.  

INFORMACIÓ IMPORTANT: Esta prova pertany al calendari oficial de la Reial Federació Espanyola d’Atletisme. El corredor consent expressament que, una vegada feta la inscripció, les seues dades bàsiques siguen cedides a esta entitat i a l’organitzador, la Fundació Trinidad Alfonso (FTA)per a la tramitació, davant la companyia d’assegurances, de les assegurances obligatòries d’accidents i responsabilitat civil, i també per a la gestió de la llicència de dia i rànquing popular de proves de ruta. En tot cas, i tal com establix la Llei de protecció de dades, la persona interessada pot exercir en el futur els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitatper mitjà d’un escrit o correu electrònic a la Reial Federació Espanyola d’Atletisme, Avinguda de Valladolid, núm. 81 – 28.008 Madrid. A/e: rfea@rfea.esi/o a la Trinitat Alfonso Mocholí, Fundació CV (FTA) C/ Poeta Quintana 1, baix, (46003) València, adreça electrònica: info@fundaciontrinidadalfonso.org

Article 3. L’eixida es donarà a les 09:00 h i la carrera finalitzarà a les 11:42 h, de manera que el temps màxim oficial per a finalitzar la carrera és de 2:30:00, i en cap cas es podrà superar este temps.

Tot corredor que arribe al km 10 després de les 10:25 del 27 d’octubre de 2019 ha d’entregar, obligatòriament, el dorsal, abandonar la prova i/o pujar al cotxe granera per excedir la projecció del límit global fixat per l’organització per a la finalització de la prova (2 hores i 30 minuts).

La Mitja Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP té previst fer l’eixida en tres tandes, amb l’objectiu de millorar la comoditat i la seguretat de tots els corredorss.

  • A les 9:00 h eixiran tots els atletes que hagen acreditat fins a 1:45:59, d’acord amb l’ordre previ establit en els fulls d’inscripció.
  • A les 9:06 h eixiran tots els altres participants que s’han inscrit amb temps entre 1:46:00 i 1:59:59.
  • A les 9:12 h eixiran els participants amb marques superiors a 2 h.

La decisió d’efectuar tres eixides no afecta en cap cas el complet i correcte cronometratge de tots els atletes, siga quina siga la tanda en què isquen. L’organització es reserva el dret de fer més eixides, entre altres, per raons de seguretat, organització i/o logística. En este cas, es notificarà als afectats amb temps suficient perquè puguen organitzar-se i preparar-se la prova correctament.

Marques i boxs

Article 4. Hi haurà 7 boxs o caixes d’eixida. Estos boxs es distribuïxen entre els següents: 

  • Dorsal de fons groc: per davall d’1:12 (elit hòmens) i per davall d’1:20 (elit dones)
  • Dorsal de fons verd: per davall d’1:19
  • Dorsal de fons blau: per davall d’1:25
  • Dorsal de fons rosa: per davall d’1:35
  • Dorsal de fons taronja: per davall d’1:46
  • Dorsal de fons violeta: per davall de 2 h
  • Dorsal de fons blanc: 2 h o més

Per a acreditar el box d’eixida fem una verificació de les dades recaptades en el moment de la teua inscripció. Algunes les verifiquem automàticament en contrastar-les amb els teus resultats d’edicions anteriors en les nostres carreres. En altres casos, et sol·licitem informació addicional amb una URL o link d’una carrera homologada on hages participat amb una marca equivalent (classificació prèvia en 10K, Mitja Marató o Marató –homologada– dels últims 3 anys).

Sense perjudici d’això, tots els corredors que s’inscriguen amb l’objectiu d’acabar la mitja marató per davall d’1:46:00 han d’acreditar obligatòriament la seua millor marca prèvia en marató, mitja marató o 10K en els últims 3 anys pel procediment habilitat en la web d’inscripció, o bé a requeriment posterior de l’organització.

El corredor disposarà d’un servei de vestuari en la zona de l’eixida/meta, així com WC químics en l’eixida i en el km 10 de la prova. El servei de vestuari es tancarà a les 12 hores.

Article 5. Canvi de box

5.1 El canvi es farà sempre que la capacitat del box ho permeta.

Per norma general, el BOX s’assignarà en funció del que hages sol·licitat en la teua inscripció o segons la marca que hages acreditat en eixe moment.

Si necessites canviar de BOX amb posterioritat al procés d’acreditació de marca de la inscripció inicial, perquè vas acreditar malament la teua marca o vas sol·licitar un BOX que no es correspon amb la teua millor marca, pots sol·licitar-ho amb un cost addicional de 3 euros en concepte de “Gastos de reimpressió i gestió de dorsals”.

5.2 El canvi de box per millora de marca serà gratuït i sense gastos en el cas que hages millorat la teua marca des del moment de la inscripció, sempre que pugues acreditar (amb una URL) que la nova marca es va fer després de la data d’inscripció en esta carrera.

La sol·licitud de millora o canvi de BOX estarà disponible online fins al 1/10/2019 a través de la nostra plataforma en “Sol·licita canvi de Box”

5.3 Si ja tens acreditada una marca per a un BOX més ràpid, no cal fer cap canvi, pots iniciar la carrera en un BOX més endarrerit, ja que podràs accedir a este box el dia de la prova. Per exemple, si tens acreditat el BOX TARONJA, pots eixir del BOX Rosa, BOX Violeta o des del BOX Blanc segons vulgues el dia de la carrera accedint per qualsevol d’estos boxs.

5.4 Amb caràcter general, a partir del 2/10/2019 només es podran fer canvis en la Fira del Corredor, siga quin siga el motiu, amb un cost associat de 10 euros en concepte de “Gastos de reimpressió i gestió de dorsals”.

Inscripcions i preus

Article 6. 

6.1 Les inscripcions es faran des del dimecres 29 d’octubre de 2018 fins al dimecres 23 d’octubre de 2019 a les 23:59 h a través de https://tickets.valenciaciudaddelrunning.com/#/ES/L’organització es reserva el dret de tancar les inscripcions quan ho considere necessari per raons de seguretat i per a donar millor servei al corredor.

En tot cas, les inscripcions es tancaran quan s’arribe al nombre màxim de corredors inscrits, i d’esta manera es garantix un creixement sostenible del cens, una experiència de qualitat per als corredors, així com les majors condicions de seguretat possibles.

Amb la finalitat de mantindre informats els potencials corredors, l’organització informarà del moment en el qual es posen a la venda els últims 1.000 dorsals.

En la Fira del Corredor (25 i 26 d’octubre) s’admetran inscripcions sempre que queden dorsals disponibles.

Les úniques dades que l’organització tindrà en compte a l’hora de fer les classificacions de qualsevol categoria seran les que el corredor aporte en la fitxa d’inscripció.

TERMINIS I PREUS D’INSCRIPCIÓ

  • Del 29 d’octubre de 2018 al 30 de juny de 2019: 25 euros (*).
  • De l’1 de juliol de 2019 al 30 de setembre de 2019: 37 euros (*)
  • Fora de termini, a partir de l’1 d’octubre: 50 euros (*) (Sempre que queden dorsals disponibles)

(*) Estos preus no inclouen la llicència de dia (3 € obligatòria) per als corredors que no disposen de la llicència nacional (RFEA), llicència autonòmica valenciana (FCVA) o carnet del corredor Plus, en vigor.

Les sol·licituds fetes abans del 30/06 tenen garantida la talla que hages triat. A partir del 30/06 l’elecció de talles dependrà de l’estoc disponible. L’estoc i la informació de les talles s’indica en el moment de la inscripció. En l’enllaç següent pots veure la informació de talles

6.2 Inscripció de clubs

Per a optar a premi en la categoria d’equips, a més de la inscripció individual de cada corredor, cal emplenar el formulari habilitat a este efecte amb la relació de corredors que integren l’equip i les dades de la persona responsable del club, abans del 9 d’octubre de 2019 AQUI

6.3 Inscripció de persones amb discapacitat

Tots els atletes amb discapacitat, que puguen englobar-se en alguna de les 4 categories adaptades, es beneficiaran d’un 50 % de bonificació en la inscripció, tenint en compte els trams i les dates que s’han indicat abans.

Per a competir en cada una de les quatre categories adaptades (cadira de rodes, discapacitats funcionals, discapacitats sensorials i discapacitats intel·lectuals), la inscripció s’ha de formalitzar obligatòriament davant la FESA (Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana), l’adreça electrònica de contacte de la qual és direccion-tecnica@fesa.es,i el telèfon, +34 96 346 57 26. FESA aporta el seu criteri, coneixement i experiència per a vetlar per la correcta agrupació de les diferents categories.

Tot atleta que, per la raó que siga, no faça la inscripció a través de FESA, no serà classificat en cap de les quatre categories d’atletes amb discapacitat, ni es beneficiarà de cap bonificació.

Cada atleta cec o deficient visual (B2) que ho requerisca tindrà dret a l’acompanyament d’un guia, la inscripció del qual serà 100 % gratuïta, i es farà solament a través de FESA. Únicament hi pot haver un guia per cada atleta amb discapacitat visual.

Article 7.

Hi ha la possibilitat de fer un canvi de nom o titular del dorsal/xip a través de la nostra plataforma d’inscripcions en l’apartat “Sol·licita canvi de titular”.

Condicions:

  • La data límit per a poder fer el canvi és el 1 de octubre de 2019.
  • Una vegada que el corredor/a haja comunicat la petició de canvi de nom tindrà un termini de 3 dies per a emplenar la nova inscripció.
  • Cost: 3 euros, que pagarà el nou titular.

L’organització es reserva el dret a fer modificacions en la metodologia del canvi.

Per raons legals i esportives, però sobretot de seguretat, no es podrà vendre o cedir el dorsal a un altre corredor/a sense seguir el procés previst per a això i sense obtindre la conformitat per part de l’organització. En cas que l’organització conega esta circumstància amb anterioritat a la realització de la prova, s’inhabilitarà el dorsal objecte de venda o cessió no autoritzada, per la qual cosa no es podrà participar en la prova. Addicionalment, i atés el risc que corren aquelles persones que porten un dorsal sense coneixement de l’organització i la distorsió que es produïx en les classificacions, s’anotaran les dades de la persona que cedix o ven, s’impedirà que s’inscriga en anys successius i s’informarà de la seua conducta a altres organitzacions de maratons, mitges maratons i la 10K. En el cas d’atletes federats en la Reial Federació Espanyola d’Atletisme (RFEA) i en la Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana, s’informarà igualment de la seua conducta per tal que es prenguen, si és procedent, les mesures corresponents.

L’organització es reserva el dret d’impedir la inscripció en el futur i informar altres carreres de la conducta d’aquells atletes desqualificats per no haver complit íntegrament els 21.097,5 metres del recorregut.

Article 8.

Es pot sol·licitar la devolució de l’import de la inscripció en cas de lesió acreditada a través de la nostra plataforma d’inscripcions en l’apartat “Sol·licita baixa per lesió”.

Condicions:

  • S’accedirà a la devolució del 100 % de la inscripció, en cas de lesió o malaltia, si es presenta un certificat mèdic del corredor amb el diagnòstic corresponent.
  • La data límit per a poder fer la sol·licitud i aportar la documentació és l’1 d’octubre de 2019. Una vegada vençuda esta data, no hi haurà retorn possible.
  • La devolució es farà pel mateix mitjà de pagament amb el qual es va fer la inscripció (pagament amb targeta o transferència) quan es verifique la documentació mèdica presentada. 

La devolució d’una inscripció feta amb el producte ‘Regala’ es farà electrònicament en una Running Card (+ info), que el corredor podrà utilitzar de manera total o fraccionada en el futur per a noves inscripcions, o serveis de la Mitja Marató Valencia, o de la Marató Valencia i/o 10K Valencia Trinidad Alfonso en edicions posteriors.

A més, el corredor pot contractar en el seu procés d’inscripció una Assegurança de reembossament a tot risc que garantix la devolució del 80 % de la inscripció i extres contractats. La devolució d’este segur no necessita cap motiu ni certificat mèdic.

Article 9.

Intentem evitar errors, així com la duplicitat d’inscripcions en cada carrera, per mitjà de controls en la plataforma tiquets. En el cas de duplicació d’inscripcions, es cancel·larà la inscripció duplicada per qualsevol motiu i es farà la devolució de la inscripció anterior aplicant el cost de 5 euros en concepte de “Gastos de gestió per duplicitat”.

Article 10.

Els dorsals i els xips s’entregaran únicament i exclusivament en la FIRA DEL CORREDOR, el divendres 25 i dissabte 26 d’octubre, de 9 h a 20 h.

10.1 En cas de no poder arreplegar-lo en persona, es pot autoritzar un tercer amb la documentació necessària a través de la zona d’autogestió.

No s’entregaran dorsals a aquells que no complisquen estos requisits.

10.2 Per tal de facilitar la recollida d’aquells dorsals no retirats en la Fira del Corredor, l’organització donarà l’opció de recollir únicament els dorsals (sense bossa del corredor) al costat de la zona de guarda-roba el mateix diumenge de la prova de 7:30 h a 8:30 h (imprescindible DNI).

Categories, premis i trofeus

Article 11. Les categories masculines i femenines de la 29a Mitja Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP queden establides de la manera següent:

SUB 2018 i 19 ANYS
SUB 2320, 21 i 23 ANYS
SÈNIOR23-34 ANYS
M35 / W3535-39 ANYS
M40 / W4040-44 ANYS
M45 / W4545-49 ANYS
M50 / W5050-54 ANYS
M55 / W5555-59 ANYS
M60 / W6060-64 ANYS
M65 / W6565-69 ANYS
M70 / W7070-74 ANYS
M75 / W7575-79 ANYS
M80 / W8080 + ANYS
  • Anys complits el dia de la carrera.
  • Edat mínima el dia de la prova: 18 anys.
  • Todas las edades indicadas han de estar cumplidas el día de la prueba.

11.2 S’establixen les quatre categories següents en hòmens i dones per a atletes amb discapacitat:

Atletes en cadira de rodes:

1) Atletes en cadira de rodes que no tinguen mecanismes ni engranatges que ajuden la impulsió d’estes cadires. Tan sols està permés l’impuls amb els braços sobre el cércol adherit a la roda. Les bicicletes de mà (handbike) queden excloses de qualsevol classificació competitiva, ja que el fet d’usar-les suposa una modalitat ciclista i no atlètica.

Corredors a peu:

2) Discapacitats funcionals (persones amb discapacitat física, paràlisi cerebral i lesió cerebral).

3) Discapacitats sensorials (cecs i sords)

4) Discapacitats intel·lectuals.

Hi haurà tres trofeus per cada categoria i sexe.

NOTA: La carrera dels atletes en bicicleta de mà (handbike) reglamentària i atletes en altres tipus de cadira de rodes no serà competitiva ni tindran classificació pròpia en la seua categoria.

11.3 Els atletes en cadira de rodes, bicicleta de mà (handbike) o similar no poden sobrepassar en cap moment el cotxe de la Policia Local que obri la carrera. Si ho fan, quedaran desqualificats de la prova. Si se’n fa cas omís i circulen per davant del cotxe de la Policia Local que obri la carrera, ho faran sota la seua responsabilitat, i quedaran exclosos de les cobertures de les pòlisses d’assegurances que cobrixen la prova.

TROFEUS:

Article 12. S’entregaran trofeus als tres primers classificats i classificades de la general absoluta i de totes les categories.

12.1 Classificació per equips

Trofeu als tres primers EQUIPS, sumant els temps aconseguits pels tres primers atletes d’un mateix club que posseïsca llicència federada de club. Per a optar a trofeu en la categoria d’equips, a més de la inscripció individual de cada corredor, cal emplenar el formulari habilitat a este efecte en l’article 4 d’este mateix Reglament (INSCRIPCIÓ PER EQUIPS) amb la relació de corredors que integren l’equip i les dades de la persona responsable del club.

12.2 Tots els trofeus que no s’arrepleguen el dia de la prova quedaran a la disposició de l’organització; s’entén que es renuncia als trofeus si el dia de 6 de novembre no s’ha retirat en la seu del club.

PREMIS

Article 13. Queden establits els següents premis en metàl·lic:

Classificació general hòmens i dones

1r/1a3.000 €
2n/2a1.500 €
3r/3a1.000 €
4t/4a750 €
5é/5a500 €
6é/6a a 10é/10a250 €

Per als primers/es cinc atletes de nacionalitat espanyola queden establits els següents premis en metàl·lic:

1r/1a1.000 €
2n/2a500 €
3r/3a300 €
4t/4a200 €
5é/5a100 €

Per a poder tindre opció a estos premis en metàl·lic, els corredors han de fer una marca inferior a 1:06:00 i les corredores, 1:15:00. Els corredors que facen marca entre 1:06:00 i 1:10:00 i les corredores que facen marca entre 1:15:00 i 1:25:00 cobraran el 50 % del premi; no tenen dret a premi en metàl·lic els corredors que facen marca superior a 1:10:00 i les corredores que facen marca superior a 1:25:00.

Els premis de la classificació general i de nacionalitat espanyola són acumulatius.

Tots els premis en metàl·lic estan subjectes a les retencions que fixe la llei. L’import dels premis s’abonarà per transferència o xec bancari, una vegada reconegudes oficialment les marques i s’haja rebut de l’RFEA el resultat dels controls antidopatges que s’hagen realitzat.

Premis pels rècord de la prova del món i d’Espanya

Per superar el rècord del món (58:18 en hòmens, 1h04:51 en dones) , hi haurà 50.000 euros. Si el nou rècord del món estiguera per davall de 58:00 (hòmens) o de 1h04:30 (dones) , el premi es dotarà amb 20.000 euros addicionals (70.000 euros en total) . Per superar el rècord d’Espanya (59:52 en hòmens i 1h09:51 en dones) s’abonaran 3.000 euros

Avisos i altres consideracions

Article 14. La carrera està controlada pel Comité de Jutges de la FACV.

Hi haurà controls de temps al llarg del recorregut. Només apareixeran en la classificació aquells participants que facen la carrera amb el xip que facilita l’organització, col·locat en la part posterior del dorsal; el corredor estarà obligat, en qualsevol cas, a comprovar el bon funcionament del seu xip en l’estand corresponent en la Fira del Corredor.

Article 15. Els dorsals i els xips són personals i intransferibles, i s’han de col·locar al pit sense manipular ni doblegar. El xip de control també és personal i intransferible. La inobservança d’este article serà motiu de desqualificació.

Els jutges de la prova i l’organització es reserven la facultat de desqualificar l’infractor que, comprovada qualsevol irregularitat per algun corredor: no porte visible el seu dorsal, el manipule o el cedisca a un altre; altere les dades facilitades a l’organització o al jutge àrbitre respecte a les que figuren en el seu DNI o fitxa federativa; no faça el recorregut complet; manifeste un mal estat físic; no facilite a l’organització la documentació que se li requerisca, o incomplisca qualsevol altra norma prevista en les normes de la FACV, RFEA o IAAF. És obligatori per part dels federats competir amb la indumentària del seu club corresponent; en cas contrari, poden ser sancionats.

Els corredors i corredores desqualificats no tenen opció als premis i trofeus.

No seran admesos per l’organització aquells corredors que no estiguen inscrits a la prova o córreguen sense dorsal i xip, i se’ls impedirà que tinguen accés a la carrera, en defensa dels drets dels qui hi estan inscrits reglamentàriament.

Article 16. El recorregut estarà marcat amb una ratlla i senyalitzats tots els quilòmetres segons normes de la IAAF.

Article 17. Els serveis mèdics estaran situats al llarg del recorregut, així com en la zona d’eixida i meta. Hi haurà avituallaments líquids en els quilòmetres 5, 10, 15 i 18, aproximadament, i un final líquid i sòlid en meta.

Tots els corredors inscrits estan obligats a emplenar la part posterior del dorsal amb les dades de nom, cognoms, telèfon en cas d’emergència, si té algun problema mèdic (al·lèrgia, atencions especials, etc.) o si seguix algun tractament específic, i també el seu grup sanguini.

Article 18. Com que l’esdeveniment està inclòs en el calendari de la FACV i de l’RFEA, hi haurà el preceptiu control antidopatge.

Tot corredor que, havent sigut designat per a passar este control, es negue a passar-lo serà automàticament desqualificat en totes les categories i premis que li corresponguen. D’esta manera, els atletes que passen este control i els corresponga premi econòmic, hauran d’esperar el resultat del control per a rebre el premi.

Article 19. Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per l’organització. Queda totalment prohibit seguir els corredors amb moto, bicicleta, patins o qualsevol altre vehicle rodat. La Policia Local i els jutges de la prova els retiraran del circuit per a evitar accidents.

Article 20. Les reclamacions s’han de fer oralment al jutge àrbitre, no més tard de 30 minuts després de comunicar-se oficialment els resultats. La decisió del jutge àrbitre és inapel·lable.

Plec de Descàrrec de Responsabilitats i Protecció

Article 21. Tots els participants, pel fet d’inscriure’s, declaren conéixer i acceptar el present Reglament i el Plec de Descàrrec de Responsabilitats i Protecció de Dades. En cas de dubte, prevaldrà el criteri de l’organització.

Només pel fet d’inscriure’s, el participant declara el següent: “Em trobe en estat de salut òptim per a participar en la Mitja Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP 2019. A més, eximisc de tota responsabilitat l’organització, patrocinadors o altres institucions participants davant qualsevol accident o lesió que puga patir abans, durant i/o després de l’esdeveniment esportiu, i renuncie des d’este moment a qualsevol acció legal contra qualsevol d’estes entitats.

Durant el desenvolupament de la competició contribuiré en la mesura que siga possible amb l’organització, per a evitar accidents personals.

Autoritze, a més, que l’organització faça ús publicitari de fotos, vídeos i qualsevol altre tipus de material audiovisual en el qual puga figurar, i accepte la publicació del meu nom en la classificació de la prova, en els mitjans de comunicació i/o internet, sense esperar pagament, compensació o cap retribució per este concepte”.

AVÍS: L’organització recomana als corredors sotmetre’s a un reconeixement mèdic previ a la prova, i tots els participants accepten el risc derivat de l’activitat esportiva.

Article 22. Una vegada s’inscriuen en la Mitja Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP, els participants donen el seu consentiment perquè tant l’organitzador de la prova, la Sociedad Deportiva Correcaminos, com el col·laborador principal, la Fundació Trinidad Alfonso Mocholí de la Comunitat Valenciana, així com qualsevol altre patrocinador i/o col·laborador de la prova, per si mateixos o per mitjà de terceres entitats, puguen emmagatzemar, tractar i usar el seu nom, resultats, així com la seua imatge recollida dins de la prova amb fotografies, vídeos, o qualsevol altre suport, tracten amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seues dades de caràcter personal, així com la seua imatge dins de la prova per mitjà de fotografies, vídeos, etc., per mitjà de qualsevol dispositiu (internet, publicitat, etc.) i sense límit temporal.

La llista de resultats serà publicada en la pàgina web.

D’acord amb la normativa en matèria de protecció de dades l’informem:

Dades de l’organitzadorSociedad Deportiva Correcaminos
G46197893
C/ Arquebisbe Fabián y Fuero 14, baix, (46009) València
Dades del col·laborador principalTrinidad Alfonso Mocholí, Fundació CV (FTA)
G98409386
C/ Poeta Quintana 1, baix, (46003) València 
info@fundaciontrinidadalfonso.org
Finalitat de la recollida de dades personalsGestió de les inscripcions, dels resultats, organització de la carrera.
Gestió dels patrocinadors de la carrera, així com de la informació que volen transmetre als corredors.
Difusió de la carrera tant abans com després.
LegitimacióExecució del contracte de corredor.
Destinataris

Les dades se cedixen per a l’execució del contracte de corredor a la Reial Federació Espanyola; a MAPFRE com a empresa asseguradora, i a entitats bancàries.

Els corredors podran rebre informació dels patrocinadors a través de l’organitzador.

Drets dels corredorsPosant-se en contacte amb nosaltres (carta postal, correu electrònic, etc.) i acreditant la seua identitat (DNI), qualsevol persona té dret a:
– conéixer si tractem les seues dades personals
– accedir/rectificar/cancel·lar/suprimir/oposar-se que tractem les seues dades
– portabilitat
– reclamar l’exercici de les dades davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
NotificacionsL’organització utilitzarà els següents mètodes de notificació, tots igualment vàlids: correu electrònic o mòbil, i qualsevol altra aplicació mòbil o web (com WhatsApp, Line, Telegram).
PatrocinadorsEls patrocinadors/col·laboradors de la prova poden enviar-li comunicacions comercials a través de l’organització a l’adreça electrònica que ens proporcione; en qualsevol moment pot consultar en la pàgina web qui són els patrocinadors/col·laboradors. L’organització, excepte autorització expressa per part seua, s’abstindrà de comunicar les seues dades de contacte als patrocinadors/col·laboradors.

CONSIDERACIÓ FINAL:

L’organització es reserva el dret de fer algun canvi en el present reglament si així ho considera, i en este cas, ho ha de comunicar en la web de la prova i en la informació que s’entrega al corredor.

Tot allò que està previst en el present reglament es regirà per les Normes Generals de Competició de l’RFEA, FACV, IAAF, vigent.

Política de galetes
Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingua la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de nostrapolítica de cookies, punxe l'enllaç per a més informació.